Oppdatering 10.10.2023 Spyling av vannledningsnettet på Gylteåsen uke 41 2023.

Oppdatering angående spyling av vannledninger på Gylteåsen. NORVA24 utførte spyling av hoovedvannledningene natt til 10. Oktober. Onsdag11 Oktober på dagtid vil de fortsette med å ta grenledninger. Dette vil medføre at vannet blir avstengt i perioder ulike plasser langs hovednettet. De antar å bli ferdig i løpet av […]

Anbefaling fra styret om å tegne kontrollavtale

Gylteåsen Vann og avløp igangsatte sitt anlegg i 2018. Medlemmene med kvernpumper har siden oppstarten hatt årlig kontroll av pumpene for å ivareta driftssikkerheten og opprettholde garantien på pumpene.  Etter fem års drift gikk garantitiden for medlemmenes pumper ut 26 April 2023. Gjennom vedtak på årsmøtet 2023 ble […]

Faktura for medlemskontigenten 2023 er sendt ut til alle medlemmer i GVA.

Signert Årsmøteprotokoll for 2023 er lagt ut på nettsiden under fanen «Dokumenter». Fakturaen er sendt ut til alle medlemmer. Det er en feil i teksten på fakturaen som viser til «Medlemsavgift 2013 iht vedtektene» Dette er en tekstfeil og bare se bort fra. Husk forfall som er 19.07.2023 […]

Spyling av drikkevannsledninger i Gylteåsen.

Til medlemmer av GVA Frogn kommune har stor belastning i sitt ledningsnett for drikkevann for tiden. Med bakgrunn i det har de valgt å utsette spylingen av ledningsnettet .  GVA har blitt anbefalt av Frogn Kommune og selskapet som skal foreta spylingen for oss å vente til etter at […]

Årsmøte 2023 i Gylteåsen vann og avløpslag – GVA SA. Årsmøtedokumenter nå vedlagt.

lørdag 13.mai kl.12.00 Møtested: Kommunestyresalen i Frogn rådhus Fristen for å sende inn forslag til Årsmøte er tirsdag 25. april Årsmøtepapirer sendes ut innen fredag 5. mai på e-post og blir lagt ut på GVAs hjemmeside.  Vel møtt! 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte – GVA 19. Januar 2023

Ekstraordinært årsmøte i Gylteåsen vann- og avløpslag GVA drift SA Dato: 19.01.2023 Sted: Kommunestyresalen, Frogn rådhus Kl.slett: 19.00 Saksliste:  Godkjennelse av innkalling og dagsorden Innkalling gjennomført ifølge vedtekter  Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll Eierskap til kvernpumpene, forslagsstiller : Styret De fem første […]

Informasjon til medlemmene November 2022

Årets kontroll av pumpene er nå fullført, og rapportene legges i boligmappa. Hvis du ikke finner din rapport i boligmappa, er det fint om Viken pumpeservice får en mail om dette. (mailadresse inn her)  Den delen som er skiftet i alle pumper, er en del som slites og […]

Informasjon til GVAs medlemmer høsten 2022

Styret viser til protokoll fra årsmøtet mai 2022, der medlemmene ble orientert om at styret ønsker at hvert medlem skal være eier av sin kvernpumpe. Det ble ikke tatt noen beslutning på møtet. Årsaken til det var at styret ikke hadde fullstendige opplysninger om hva en slik overføring […]

Avløpspumpen på vinteren. VIKTIG info!

Klikk på lenken for å se dokumentet med informasjon angående forberedelser av kvernpumpen til vinterern. Det er viktig at medlemmene setter seg godt inn i denne informasjonen.

Servicetelefon Viken Pumpeservice

Har du driftsstans, alarm fra pumpen eller andre problemer med pumpen ? Ring Service/vakttelefon Viken Pumpeservice. Telefonnummer: 94004466