Spyling av drikkevannsledninger i Gylteåsen.

Til medlemmer av GVA

Frogn kommune har stor belastning i sitt ledningsnett for drikkevann for tiden. Med bakgrunn i det har de valgt å utsette spylingen av ledningsnettet . 

GVA har blitt anbefalt av Frogn Kommune og selskapet som skal foreta spylingen for oss å vente til etter at kommunen har foretatt sin spyling.

Dersom vi ikke avventer kommunens spyling er risikoen stor for at vi må gjøre dette en gang til.

Med vennlig hilsen

Styret i GVA