Informasjon til GVAs medlemmer høsten 2022

Styret viser til protokoll fra årsmøtet mai 2022, der medlemmene ble orientert om at styret ønsker at hvert medlem skal være eier av sin kvernpumpe. Det ble ikke tatt noen beslutning på møtet. Årsaken til det var at styret ikke hadde fullstendige opplysninger om hva en slik overføring ville utløse i fht skatt og MVA. Styret lovte å komme raskt tilbake til saken, og sender derfor ut denne informasjonen. 

Å overføre eierskap av pumpene til medlemmene, vil ikke medføre noen form for skatteinnbetaling. GVA, som nå eier pumpene, må betale MVA av pumpenes verdi pr april 2023, når eierskapet foreslås overført til medlemmene. Styret har bedt SKT om en verdivurdering. 

Styret ønsker å beholde den samme medlemsavgiften i  2023 som er betalt inn i 2022. Dette for å finansiere innbetalingen av MVA. De midlene som GVA har innestående, vil bli benyttet til framtidig vedlikehold og feilretting av hovedledningsnettet.

Styret ønsker også å gi medlemmene et tilbud om kontroll av sine pumper. En tilbudsforespørsel er sendt ut til fire leverandører av slike tjenester, og styret vil informere så fort vi har fått tilbakemelding og gjort en vurdering. Ett av kriteriene for ny kontrollavtale er at den skal kunne differensieres etter medlemmenes behov. Brukstid på hyttene i Gylteåsen er svært forskjellig, det er også mulighetene for egeninnsats. 

Medlemsavgiften til GVA vil med dette reduseres kraftig fra 2024. Da vil det være selve driften av hovedledningsnettet og av selskapet som medlemmene betaler for. 

Årets kontroll av pumpene er den siste i garantitiden. Pumpene har nå vært i drift i 5 år og Viken pumpeservice anbefaler å bytte en pakning ved utløpet av pumpa. Styret har bestemt at denne delen byttes i alle pumper som er tilgjengelige og at GVA tar regningen for dette. 

Årets kontroll har, av flere årsaker, startet sent på sommeren. Alle pumper blir kontrollert før vinteren, og alle pumper får denne pakningen installert. 

Nå som strømprisene er svært høye, er det interessant hvordan strømutgiftene til vann og avløp kan reduseres  i vinterhalvåret. Styret legger derfor ut en manual på hjemmesiden som forteller hvilke steg som er riktige å gjøre før vintersesongen.