Oppdatering 10.10.2023 Spyling av vannledningsnettet på Gylteåsen uke 41 2023.

Oppdatering angående spyling av vannledninger på Gylteåsen. NORVA24 utførte spyling av hoovedvannledningene natt til 10. Oktober. Onsdag11 Oktober på dagtid vil de fortsette med å ta grenledninger. Dette vil medføre at vannet blir avstengt i perioder ulike plasser langs hovednettet. De antar å bli ferdig i løpet av Onsdagen.

Spyling av vannledningsnettet på Gylteåsen iverksettes Mandag 9. Oktober. Utføres av NORVA24.

Hovedvannslednigen fra Vannverksveien vil bli avstengt fra kl 22.00 Mandag kveld til 05.50 Tirsdag morgen. Hovedvannsledningene skal pluggkjøres for å sikre optimal rensing av rørene. Det forventes en del grums i vannet en kortere tidsperiode etter at ledningen er spylt. Hvis du opplever brunt/grumset vann inn til hytta så la vannet renne inntil det bedrer seg. Resterende Uke 41 (ikke helg) vil det foregå spyling av nettet på dagtid for å rekke over grenledningene som er tilknyttet hovedvannledningen (ikke stikkledningene inn til hytta).

Til informasjon ble kommende spyling varslet til medlemmene 13 Juni i år men måtte utsettes pga vannrestriksjoner fra Frogn Kommune.

NB! Med forbehold om endringer. Hvis endring så vil medlemmene bli varslet så fort vi får informasjon fra NORVA24.

Mvh Styret GVA