Om GVA

Orgnr: 918 909 214

Eier og driver et vann- og avløpslag med tilhørende infrastruktur og tekniske installasjoner. Anlegget skal levere drikkevann fra det kommunale vannledningsnettet og føre avløp tilbake til kommunalt avløpsnett for eiendommer i Gylteåsen og i naturlig tilstøtende områder.

For en optimal drift, vil styret :

  • Gi medlemmene aktuell informasjon gjennom GVA drifts hjemmeside
  • Sørge for avtale om årlig kontroll av anlegget
  • Gjøre nødvendige avtaler knyttet til regnskap, revisjon og innkreving av medlemsavgift for GVA drift
  • Sørge for nødvendig kontakt/ kommunikasjon med Gylteåsen vel og Øvre Gylteåsen vel.
  • Holde kontakt med Frogn kommune som leverer vann og står for avløpsordning
  • Arrangere årsmøte for medlemmene