Styret

Styreleder: Linda Langås Vamnes

Nestleder: Steinar Nybråten

Styremedlem: Vidar Jøssang

Styremedlem: John Arne Brennsund

Styremedlem: Geir Kelly

Vara medlem: Arild Saastad

Vara medlem: Kåre Fjetland