Styret

Styreleder: Linda Langås Vamnes

Styremedlem: Vidar Jøssang

Styremedlem: John Arne Brennsund

Styremedlem: Geir Kelly

Styremedlem: Erik Bratlien

Styremedlem: Arild Saastad

Vara medlem: Kåre Fjetland