Årsmøte 2023 i Gylteåsen vann og avløpslag – GVA SA. Årsmøtedokumenter nå vedlagt.

lørdag 13.mai kl.12.00 Møtested: Kommunestyresalen i Frogn rådhus Fristen for å sende inn forslag til Årsmøte er tirsdag 25. april Årsmøtepapirer sendes ut innen fredag 5. mai på e-post og blir lagt ut på GVAs hjemmeside.  Vel møtt! 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte – GVA 19. Januar 2023

Ekstraordinært årsmøte i Gylteåsen vann- og avløpslag GVA drift SA Dato: 19.01.2023 Sted: Kommunestyresalen, Frogn rådhus Kl.slett: 19.00 Saksliste:  Godkjennelse av innkalling og dagsorden Innkalling gjennomført ifølge vedtekter  Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll Eierskap til kvernpumpene, forslagsstiller : Styret De fem første […]

Informasjon til medlemmene November 2022

Årets kontroll av pumpene er nå fullført, og rapportene legges i boligmappa. Hvis du ikke finner din rapport i boligmappa, er det fint om Viken pumpeservice får en mail om dette. (mailadresse inn her)  Den delen som er skiftet i alle pumper, er en del som slites og […]

Informasjon til GVAs medlemmer høsten 2022

Styret viser til protokoll fra årsmøtet mai 2022, der medlemmene ble orientert om at styret ønsker at hvert medlem skal være eier av sin kvernpumpe. Det ble ikke tatt noen beslutning på møtet. Årsaken til det var at styret ikke hadde fullstendige opplysninger om hva en slik overføring […]

Avløpspumpen på vinteren. VIKTIG info!

Klikk på lenken for å se dokumentet med informasjon angående forberedelser av kvernpumpen til vinterern. Det er viktig at medlemmene setter seg godt inn i denne informasjonen.

Servicetelefon Viken Pumpeservice

Har du driftsstans, alarm fra pumpen eller andre problemer med pumpen ? Ring Service/vakttelefon Viken Pumpeservice. Telefonnummer: 94004466

Innkalling til Årsmøte GVA 2022

Årsmøte 2022 i Gylteåsen vann- og avløpslag – GVA drift SA  Møtet avholdes i Fraunar møterom på Frogn rådhus lørdag 7. mai kl.12 Det er gledelig å kunne innkalle til et årsmøte med fysisk tilstedeværelse.  Årsmøtepapirer er vedlagt E-post sendt ut til alle emdlemmer, de finnes også i […]

Viktig informasjon til medlemmene i GVA 2022

Først og fremst så varsler vi nå at årsmøtet i GVA avholdes Lørdag 7. Mai kl 12.00 på Frogn Rådhus. Sakspapirer blir sendt medlemmer om kort tid. Medlemmene bes lese gjennom vedlagte dokument som omfatter informasjon fra styret relatert til garantitiden for anlegget.

Oppdater din kontaktinformasjon !

Er din kontaktinformasjon korrekt !? Er du ny eier av hytta eller har du tatt over ansvaret ? Styret trenger din kontaktinformasjon !

Orientering til medlemmene om styrets arbeid høsten 2021

Orientering til medlemmene om styrets arbeid høsten 2021