Faktura for medlemskontigenten 2023 er sendt ut til alle medlemmer i GVA.

Signert Årsmøteprotokoll for 2023 er lagt ut på nettsiden under fanen «Dokumenter».

Fakturaen er sendt ut til alle medlemmer. Det er en feil i teksten på fakturaen som viser til «Medlemsavgift 2013 iht vedtektene» Dette er en tekstfeil og bare se bort fra. Husk forfall som er 19.07.2023

Ha en riktig fin sommer.

Mvh Styret GVA