Informasjon til medlemmene November 2022

Årets kontroll av pumpene er nå fullført, og rapportene legges i boligmappa. Hvis du ikke finner din rapport i boligmappa, er det fint om Viken pumpeservice får en mail om dette. (mailadresse inn her) 

Den delen som er skiftet i alle pumper, er en del som slites og som krever utskifting etter en viss tids bruk (avhengig av hvor mye hytta brukes), dette er betalt av GVA.

Styret får inn tilbud på kontroll og service av pumpene i løpet av kort tid og vil sende medlemmene en orientering om dette før jul. 

Når garantitiden nå går ut, må styret finne løsninger for vedlikehold og spyling av fellesanlegget. Dette er et arbeid styret er godt i gang med.

Styret viser til protokoll fra årsmøtet 7. mai og informasjon til medlemmene 2. oktober og vil på bakgrunn av dette innkalle til et ekstraordinært årsmøte januar 2023 for å få en avgjørelse i saken om eierskap til kvernpumpene. Styret går inn for at hvert medlem skal eie sin pumpe, innkalling og sakspapirer vil bli sendt ut i god tid.