Årsmøte 2023 i Gylteåsen vann og avløpslag – GVA SA. Årsmøtedokumenter nå vedlagt.

lørdag 13.mai kl.12.00

Møtested: Kommunestyresalen i Frogn rådhus

Fristen for å sende inn forslag til Årsmøte er tirsdag 25. april

Årsmøtepapirer sendes ut innen fredag 5. mai på e-post og blir lagt ut på GVAs hjemmeside. 

Vel møtt!