Anbefaling fra styret om å tegne kontrollavtale

Gylteåsen Vann og avløp igangsatte sitt anlegg i 2018. Medlemmene med kvernpumper har siden oppstarten hatt årlig kontroll av pumpene for å ivareta driftssikkerheten og opprettholde garantien på pumpene. 

Etter fem års drift gikk garantitiden for medlemmenes pumper ut 26 April 2023.

Gjennom vedtak på årsmøtet 2023 ble det vedtatt at ansvaret for drift og eventuelle reparasjoner eller utskifting av pumpen ble overført til det enkelte medlem. Det ble uttrykt fra medlemmene en sterk oppfordring til at alle tegnet en kontrollavtale.

Det ble tidligere i år sendt ut informasjon fra styret til alle medlemmene med anbefaling om å inngå en egen kontrollavtale på pumpen.

Vi har fått tilbakemelding på at det er mange som har inngått avtale, men at det fortsatt er en betydelig andel som ikke har inngått en ny avtale. 

Styret vil igjen få anbefale alle om å inngå en avtale. Dette sikrer oss best mulig med tanke på helheten og driftssikkerheten for anlegget vårt og det gir deg som nå har ansvaret for din egen pumpe en større trygghet.

Avtaledokumentet følger eposten som er sendt ut til medlemmene. Utfylt og signert avtaledokument sendes til Viken Pumpeservice på post@vpgruppen.no.