Viktig informasjon til medlemmene i GVA 2022

Først og fremst så varsler vi nå at årsmøtet i GVA avholdes Lørdag 7. Mai kl 12.00 på Frogn Rådhus.

Sakspapirer blir sendt medlemmer om kort tid.

Medlemmene bes lese gjennom vedlagte dokument som omfatter informasjon fra styret relatert til garantitiden for anlegget.